ΣΤΟΧΟΙ

Έπειτα από τον προσδιορισμό του οράματος και των προτεραιοτήτων, η διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ προϋποθέτει τη διαμόρφωση στόχων οι οποίοι είναι σημαντικοί για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ΣΒΑΚ.

ΣΤΟΧΟΙ για τη Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που αφορά στις μετακινήσεις
 1. Μεταβολή της σύνθεσης των κυκλοφορούντων οχημάτων με μείωση της χρήσης των συμβατικών αυτοκινήτων και παράλληλη αύξηση του περπατήματος, του ποδηλάτου και των συλλογικών μετακινήσεων, ειδικότερα αυτή η μεταβολή θα πρέπει στο τέλος της 15ετίας να προσεγγίζει τα κάτωθι ποσοστά 50% χρήση ΙΧ και μοτοσυκλέτας, 20% περπάτημα, 15% χρήση δημόσιας συγκοινωνίας, 10% χρήση ποδηλάτου και ΕΠΗΟ και 5% στη χρήση της τροφοδοσίας. Σημειώνεται ωστόσο ότι το σύνολο της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας θα πρέπει να έχει σημαντικό αριθμό καθαρών οχημάτων ο οποίος να αυξάνεται με την πρόοδο των ετών.
 2. Ενσωμάτωση εναλλακτικών μορφών καυσίμων στον δημοτικό στόλο και στα ιδιωτικά οχήματα σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 30% του στόλου έως το 2030 και 50% του στόλου έως το 2035.
ΣΤΟΧΟΙ για την Προστασία φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος
 1. Αύξηση της αντιληπτής οδικής ασφάλειας και ειδικότερα να παρουσιάζεται ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του πληθυσμού ικανοποιημένοι από το επίπεδο οδικής ασφάλειας.
 2. Αύξηση των χιλιομέτρων των οδών ήπιας κυκλοφορίας και της έκτασης πεζοδρομημένων οδών σε μήκος τουλάχιστον 55χλμ. στο αστικό δίκτυο
 3. Ενίσχυση διαπερατότητας των υφιστάμενων φραγμάτων στα όρια του δήμου (π.χ. κεντρικές αρτηρίες) και ειδικότερα να αυξηθεί η δυνατότητα διάσχισης των υφιστάμενων φραγμάτων από πεζούς και ευάλωτους χρήστες ανά 100-150μ. μήκους με ειδικές υποδομές ή αναπλάσεις
 4. Δημιουργία συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας γύρω από τα σχολεία και από άλλες σημαντικές δραστηριότητες στον Δήμο και ειδικότερα πλήρης εφαρμογή συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας γύρω από το σύνολο των 40 περιοχών
 5. Επίτευξη βιώσιμης διασύνδεσης σημαντικών οικισμών και πόλων έλξης της περιοχής με ενεργούς τρόπους μετακίνησης (π.χ. πράσινες διαδρομές, περιπατητικές διαδρομές κτλ.) και ειδικότερα διασφάλιση σύνδεσης κατ’ ελάχιστον 5 σημαντικών πόλων στην ευρύτερη περιφέρεια του Ηρακλείου
 6. Βελτίωση της περπατησιμότητας/ βαδισιμότητας στο σύνολο των κεντρικών αρτηριών της πόλης και στις διαδρομές διασύνδεσης πόλων ενδιαφέροντος
ΣΤΟΧΟΙ για τη Μείωση της ρύπανσης (ηχορύπανσης και ατμοσφαιρικής ρύπανσης) και βελτίωση μικροκλίματος
 1. Μείωση των αέριων ρύπων που προέρχονται από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας το έτος 2035
 2. Μείωση του θορύβου από τις μετακινήσεις και ειδικότερα στην Π. Πόλη και στην Αλικαρνασσό καθώς και διασφάλιση των κατώτατων ορίων στις περιοχές γύρω από σχολεία και μονάδες υγείας.
 3. Μείωση των διαμπερών ροών στο σύνολο όλου του δήμου και ειδικότερα διασφάλιση κατ’ ελάχιστο 10 γειτονιών χωρίς διαμπερείς διελεύσεις
 4. Ενίσχυση του πράσινου σε κοινόχρηστους χώρους και δημιουργία πάρκων τσέπης με στόχευση τα 20τ.μ. πρασίνου ανά κάτοικο.
 5. Αντικατάσταση των υλικών ασφαλτόστρωσης με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά στο 50% της επικράτειας του αστικού οδικού δικτύου
ΣΤΟΧΟΙ για τη Βελτίωση δημόσιας υγείας
 1. Αύξηση της χρήσης του περπατήματος και του ποδηλάτου (ενεργή μετακίνηση) ως βασικά μέσα για τις καθημερινές μετακινήσεις σε ποσοστό 20%
 2. Αύξηση της ικανοποίησης των κατοίκων από την ποιότητα του περιβάλλοντος και ειδικότερα ικανοποίηση κατ’ ελάχιστο του 50% του ερωτώμενου πληθυσμού
ΣΤΟΧΟΙ για τη Βελτίωση προσβασιμότητας για τους ευάλωτους χρήστες /Άρση κοινωνικών αποκλεισμών στη μετακίνηση
 1. Αύξηση του διαθέσιμου χώρου των πεζών (πεζοδρομήσεις, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, δρόμοι κοινής χρήσης) ώστε να υπάρχει υποδομή στο σύνολο των πολεοδομικών ενοτήτων και γειτονιών.
 2. Βελτίωση των υποδομών για τα εμποδιζόμενα άτομα (ράμπες ΑμεΑ, απομάκρυνση εμποδίων, όδευση τυφλών κτλ.) στο σύνολο του αρτηριακού δικτύου.
 3. Επέκταση δικτύου δημοτικής συγκοινωνίας και δημιουργία δρομολογίων On-demand για το σύνολο των βασικών οικισμών (11).
ΣΤΟΧΟΙ για την Προώθηση της χρήσης βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης έναντι του ιδιωτικού αυτοκινήτου
 1. Αύξηση περπατήματος σε ποσοστό 20%
 2. Αύξηση χρήσης ποδηλάτου σε ποσοστό 10%
 3. Αύξηση χρήσης δημοτικής συγκοινωνίας και συλλογικών μορφών μετακινήσεων σε ποσοστό 15%
 4. Αύξηση μετακινήσεων από/προς τη δουλειά με ΜΜΜ, περπάτημα και ποδήλατο
 5. Αύξηση μετακινήσεων από/προς τις υποδομές εκπαίδευσης (π.χ. πανεπιστήμια) με ΜΜΜ, περπάτημα και ποδήλατο
 6. Δημιουργία χώρων park & ride και ειδικότερα κατ’ ελάχιστον 5 χώρων
 7. Επέκταση συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης κατά μήκος των βασικών αρτηριών με υψηλή ανάμιξη χρήσεων γης
ΣΤΟΧΟΙ για την Ενσωμάτωση νέων και έξυπνων τεχνολογιών στο μεταφορικό σύστημα
 1. Εισαγωγή καινοτόμων μέσων μετακίνησης (car-sharing, dockless bicycles sharing system, e-scooters κτλ) που θα καλύπτουν το σύνολο του ΠΣΗ με ακτίνες 250-500μ.
 2. Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων τεχνολογιών (ITS) για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μετακινήσεων στον Δήμο με βελτίωση των υφιστάμενων και εφαρμογή real time πληροφόρησης.
ΣΤΟΧΟΙ για τη Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας
 1. Μείωση αριθμού τροχαίων συμβάντων κατά 50% στο αστικό δίκτυο και μηδενισμό των νεκρών και βαριά τραυματιών έως το 2035.
 2. Μείωση των ταχυτήτων στο οδικό δίκτυο με εκτεταμένη εφαρμογή του ορίου των 30χλμ./ώρα στις κατοικημένες περιοχές.
 3. Αύξηση του επιπέδου αντιληπτής οδικής ασφάλειας σε κρίσιμες περιοχές.
 4. Αναδιαμόρφωση επικίνδυνων κόμβων με υλοποίηση κατ’ ελάχιστον 80 παρεμβάσεων έως το 2035.
ΣΤΟΧΟΙ για την Ενίσχυση συμμετοχικότητας στον σχεδιασμό των μετακινήσεων
 1. Αύξηση συμμετοχικών διεργασιών για κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης και σχεδιασμού στον Δήμο με υποχρεωτική διοργάνωση κατ’ ελάχιστον 1 εργαστηρίου/ έτος.
 2. Εφαρμογή παραδοσιακών και καινοτόμων τρόπων συμμετοχής των κατοίκων καθώς και των επισκεπτών στον κυκλοφοριακό, πολεοδομικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό της περιοχής.
ΣΤΟΧΟΙ για τη Διαχείριση της εποχικότητας στις μετακινήσεις
 1. Ανάπτυξη περιπατητικού/ποδηλατικού/θαλάσσιου τουρισμού.
 2. Ανάδειξη κατ’ ελάχιστον 10 σημαντικών πόλων έλξης με παράλληλη βελτίωση της προσβασιμότητας.
 3. Επέκταση της παραθεριστικής περιόδου και ανάπτυξη ειδικών διαδρομών ενδιαφέροντος.
ΣΤΟΧΟΙ για την Εξασφάλιση λειτουργικότητας-αποδοτικότητας συστήματος μεταφορών
 1. Αύξηση της περιοχής επιρροής και της ακρίβειας της δημοτικής συγκοινωνίας.
 2. Μείωση κόστους μεταφορών για το δημοτικό στόλο οχημάτων.
 3. Επίτευξη ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης του συστήματος.
 4. Μείωση του κόστους μεταφορών για τους ιδιώτες μετακινούμενους με εναλλακτικά μέσα μετακίνησης.
 5. Αύξηση επιπέδου ικανοποίησης των μετακινούμενων από τη λειτουργία του συστήματος.
ΣΤΟΧΟΙ για την Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας
 1. Εγκατάσταση και ανάπτυξη έξυπνου και συνεργατικού συστήματος τροφοδοσίας.
 2. Διατήρηση και αύξηση του αριθμού των τοπικών επιχειρήσεων και διασύνδεση κινήτρων για προτίμηση των ήπιων μέσων μετακίνησης των καταναλωτών και εργαζομένων.
 3. Διασύνδεση της αλλαγής του μοντέλου των μετακινήσεων με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (π.χ. προσωρινές πεζοδρομήσεις).
Αρέσει σε %d bloggers: