ΟΡΑΜΑ ΣΒΑΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

»Να γίνει το Ηράκλειο η πόλη που ΟΛΟΙ έχουν δικαίωμα στη μετακίνηση, ΑΛΛΑ και πραγματικό, ασφαλή και διακριτό χώρο στο δρόμο»

Το όραμα για το ΣΒΑΚ Ηρακλείου αναπτύσσεται κατά την έναρξη του καθορισμού της στρατηγικής του ΣΒΑΚ Ηρακλείου και περιέχει τη συνοπτική περιγραφή της ουσιαστικής κατεύθυνσης του ΣΒΑΚ ενσωματώνοντας τους κύριους στόχους για το μέλλον του δήμου διαμορφώνοντας την αυριανή εικόνα στον τομέα των μετακινήσεων.

Το όραμα για ένα ΣΒΑΚ – αν και φαινομενικά αποτελεί απλά την προωθητική φράση που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος, η ομάδα εργασίας, οι φορείς και οι πολίτες που αναπτύσσουν το σχέδιο – αποτελεί ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ τη συμπύκνωση της κατεύθυνσης που οραματίζεται η ΠΟΛΗ για μία πόλη με λιγότερα αυτοκίνητα και μειωμένη εξάρτηση από την ιδιωτική μηχανοκίνητη κυκλοφορία και περισσότερο περπάτημα, ποδήλατο, δημόσια συγκοινωνία και συλλογικά/ κοινόχρηστα μέσα μεταφοράς.

Το ΣΒΑΚ Ηρακλείου στοχεύει σε μία ευχάριστη και ασφαλή πόλη που αποτελείται από ένα οριοθετημένο και προστατευμένο κέντρο, και από σαφείς και προσβάσιμες περιφερειακές κεντρικότητες και ήσυχες γειτονιές που συνδέονται με αποτελεσματική δημόσια συγκοινωνία και ασφαλείς και ελκυστικές υποδομές για περπάτημα, για ποδήλατο και για μετακινήσεις με μέσα κοινής χρήσης.

Στην παραπάνω κατεύθυνση το όραμα για το ΣΒΑΚ Ηρακλείου έχει τις κάτωθι 7 βασικές αρχές, σύμφωνα με τις οποίες αναπτύσσονται περαιτέρω οι προτεραιότητες, οι στόχοι και τα μέτρα του:

  1. Δραστικός περιορισμός της χρήσης του ΙΧ για μικρού μήκους μετακινήσεις,
  2. Ισχυρό και προστατευμένο κέντρο προσβάσιμο σε όλους,
  3. Συνδεδεμένα περιφερειακά κέντρα και ήσυχες, προσβάσιμες και ελκυστικές γειτονιές,
  4. Ισχυρή δημόσια συγκοινωνία με προτεραιότητα στο δίκτυο της πόλης,
  5. Σύνδεση όλων των βασικών πόλων ενδιαφέροντος και δημόσιων χώρων με ήπια μέσα μετακίνησης και ενίσχυση ικανότητας διατροπικών μετακινήσεων,
  6. Τροφοδοσία επιχειρήσεων με κανόνες και συμπληρωματικότητα,
  7. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων για το νέο μοτίβο κινητικότητας και τις επιλογές μετακινήσεων με ενσωμάτωση της τεχνολογίας.

Το όραμα για το ΣΒΑΚ Ηρακλείου διατυπώθηκε αρχικά από την ομάδα εργασίας και τον ανάδοχο και επαναδιατυπώθηκε μετά τις διαβουλεύσεις.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι μετά τη 2η διαβούλευση το όραμα αυτό εξειδικεύτηκε σε συνεργασία με τους φορείς και τα σχόλια των πολιτών, της ομάδας εργασίας και του συνόλου των εμπλεκόμενων μερών στην παρακάτω διατύπωση:

Να γίνει το Ηράκλειο η πόλη που ΟΛΟΙ έχουν δικαίωμα στη μετακίνηση, ΑΛΛΑ και πραγματικό, ασφαλή και διακριτό χώρο στο δρόμο.

Αρέσει σε %d bloggers: