Τι έδειξε η ανάλυση για το ποδήλατο;

Οι υποδομές για το ποδήλατο στο Ηράκλειο εξαντλούνται σε σημειακές παρεμβάσεις στο παραλιακό δίκτυο και στη Λεωφόρο Κνωσού, ενώ πρόσφατα τοποθετήθηκαν ποδηλατοστάσια σε σημεία του κέντρου της πόλης. Οι ποδηλατόδρομοι που εντοπίζονται είναι:

  • ο Παραλιακός Ποδηλατόδρομος Καράβολα προς Παγκρήτιο, με διακριτή χάραξη δίπλα σε πεζόδρομο, μήκους 1,2km
  • ο Ποδηλατόδρομος Λιμένα Ηρακλείου, επί του πεζοδρομίου με διακοπτομενη ροη, μήκους ~1,5km.
  • ο Ποδηλατόδρομος Κνωσού, με Μονόδρομες λωρίδες ποδηλάτου (Cycle Lane) εκατέρωθεν του οδοστρώματος, μήκους ~1,7km ανά κατεύθυνση, ο οποίος ωστόσο είναι πρακτικά ανύπαρκτος καθώς είναι σταθερά κατειλημμένος από παράνομα σταθμευμένα οχήματα και κάδους απορριμμάτων.

Δείτε παρακάτω τις υφιστάμενες υποδομείς ποδηλάτου και τα σημεία όπου εντοπίζονται χώροι στάθμευσης ποδηλάτου.

Χάρτης ποδηλατικών διαδρομών (Πηγή: Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ)
Χάρτης υφιστάμενων υποδομών για στάθμευση ποδηλάτων στην πόλη (δημόσιες με μπλε χρώμα και ιδιωτικές υποδομές με κίτρινο χρώμα)

Σημειώνεται ότι οι κάτοικοι του Ηρακλείου και οι μαθητές – σύμφωνα με την έρευνα που έγινε απάντησαν τα παρακάτω:

  • το 28% των κατοίκων δεν έχει ποδήλατο και το 72% των κατοίκων δεν προτίθεται να αγοράσει,
  • το 21% των κατοίκων ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε δράσεις που αφορούν την προώθηση του περπατήματος, του ποδηλάτου και της δημόσιας συγκοινωνίας
  • το 63% των μαθητών έχουν δικό τους ποδήλατο
  • το 41% των μαθητών χρησιμοποιεί το ποδήλατο έως 3 φορές την εβδομάδα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Για τους κατοίκους της πόλης εξετάστηκε η κατοχή ή μη ποδηλάτου καθώς και η επιθυμία / πρόθεση αγοράς ποδηλάτου. Ακολουθούν τα αποτελέσματα των ερωτήσεων που αφορούν στο ποδήλατο (900 απαντήσεις):

Από την έρευνα, φάνηκε πως οι περισσότεροι ερωτηθέντες δεν κατέχουν ποδήλατο, ενώ στην ερώτηση της πρόθεσης αγοράς, οι περισσότεροι είναι αρνητικοί.

Σε επόμενη ερώτηση, οι κάτοικοι κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσο ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε δράσεις για την προώθηση του περπατήματος, του ποδηλάτου και της δημόσιας συγκοινωνίας (εκδηλώσεις- ομιλίες- εφαρμογές). Οι απαντήσεις δόθηκαν σε μια κλίμακα από 1 έως 5.

Εκφράστηκε μέτριο ενδιαφέρον καθώς οι περισσότεροι απάντησαν με 3 στα 5. Η μέση πρόθεση ήταν 3.21 στα 5. Ακολουθεί η σύνοψη των απαντήσεων στην ερώτηση για το ενδιαφέρον συμμετοχής σε στρατηγικές βιώσιμης κινητικότητας (955 απαντήσεις):

Ενδιαφέρον για συμμετοχή σε δράσεις για την προώθηση του περπατήματος, του ποδηλάτου και της δημόσιας συγκοινωνίας

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

Αντίστοιχα, οι μαθητές ρωτήθηκαν αν έχουν δικό τους ποδήλατο και αν ναι, αν το χρησιμοποιούν μόνοι τους ή με τους γονείς τους. Οι περισσότεροι μαθητές χρησιμοποιούν το ποδήλατο για μετακίνηση μόνοι τους και ακολουθούν όσοι ποδηλατούν μαζί με τους γονείς τους.

Κατοχή και τρόπος χρήσης ποδηλάτου

Η επόμενη ερώτηση σχετική με το ποδήλατο ήταν πόσο συχνά χρησιμοποιούν το ποδήλατό τους όσοι μαθητές δήλωσαν πως κατέχουν. Ακολουθούν οι 138 απαντήσεις που δόθηκαν:

Συχνότητα χρήσης ποδηλάτου

Αρέσει σε %d bloggers: