Πως μετακινούνται οι κάτοικοι του Δήμου Ηρακλείου;

Βασικός τρόπος μετακίνησης στην πόλη είναι το ιδιωτικό ΙΧ και το ιδιωτικό μηχανοκίνητο δίκυκλο (μηχανή).

Ο ρόλος της Δημόσιας συγκοινωνίας είναι κατά κανόνα συμπληρωματικός, βασικές συνδέσεις εξυπηρετούν πόλους, όπως τις βασικές συνοικίες, τα πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία.

Αρκεί να σημειωθεί ότι (σχετικά) πρόσφατες μετρήσεις σύνθεσης κυκλοφορίας στα όρια παλιάς και νέας πόλης (Κόμβος ΟΑΣΗ), παρουσιάζουν υψηλότατα ποσοστά κίνησης με ΙΧ (περί το 65%), ενώ τα μηχανοκίνητα δίκυκλα πρωταγωνιστούν όσο σε λίγα μέρη της Ελλάδας (±27%). Το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό κυκλοφορίας ποδηλάτων και λεωφορείων (1% και 2% αντίστοιχα) αποδεικνύει την απόλυτη κυριαρχία της ιδιωτικής μετακίνησης στην πόλη, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία θορύβου και ρύπανσης που παρακολουθούνται από επιστημονικούς φορείς της περιοχής.

Για τα διαπιστωθούν όλα τα παραπάνω, εκπονήθηκε έρευνα με ερωτηματολόγιο Προέλευσης- Προορισμού τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται παρακάτω/ εδώ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (Π-Π)

Για τις μετακινήσεις με σκοπό την εργασία το 88,7% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι πραγματοποίησε μετακίνηση προς/από την εργασία του κατά την προηγούμενη μέρα, ενώ το βασικό μέσο μεταφοράς ήταν το αυτοκινητο Ι.Χ.

Ένας στους δύο ερωτηθέντες απάντησε ότι κατά τη μετάβαση του προς την εργασία στάθμευσε ελεύθερα παρά την οδό, ενώ 1 στους 5 σε οργανωμένο χώρο στάθμευσης (ιδιωτικό ή δημόσιο). Ο κύριος όγκος των μετακινήσεων προς την εργασία έγινε κατά την πρωινή περίοδο (07:00 – 09:00 π.μ.).

Tέλος, όσον αφορά την επιλογη μεσου σε σχεση με τη διάρκεια διαδρομής οι ερωτηθέντες φαίνεται ότι για μετακινήσεις μεταξύ 15 με 30 λεπτών επιλέγουν κατά κανόνα το Ι.Χ..

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι για μετακινήσεις κάτω των 15 λεπτών το ποδήλατο και η μετακίνηση με τα πόδια συγκεντρώνουν συνολικά ποσοστό άνω του 10%.

Για τις μετακινήσεις με σκοπό τις αγορες το 42,0% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι πραγματοποίησε μετακίνηση για τον παραπάνω σκοπό κατά την προηγούμενη μέρα, ενώ το βασικό μέσο μεταφοράς ήταν και παλι το αυτοκινητο Ι.Χ. σε ποσοστο 51,2%

Οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι για τη μετακίνηση τους για αγορές σταθμεύουν κυρίως παρά την οδό (38,8%) ή σε χώρους στάθμευσης που παρέχονται από τις επιχειρήσεις που επισκέφτηκαν (35,8%).

Τέλος, οι μετακινήσεις με σκοπό τις αγορές δεν διαρκούν, κατά κανόνα, πάνω από 15 λεπτά και τα βασικά μέσα αποτελούν το Ι.Χ. (38,1% ως οδηγός και 12,7% ως επιβάτης) και η μετακίνηση με τα πόδια (32,2%).

Για τις μετακινήσεις με σκοπό κοινωνικές δραστηριότητες/ψυχαγωγία το 33,6% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι πραγματοποίησε μετακίνηση για τον παραπάνω σκοπό κατά την προηγούμενη μέρα, ενώ το βασικό μέσο μεταφοράς ήταν το αυτοκίνητο Ι.Χ. σε ποσοστό 57,5%.

Ένας στους δύο ερωτηθέντες σταθμεύει ελεύθερα παρά την οδό για τις μετακινήσεις του με σκοπό κοινωνικές δραστηριότητες/ψυχαγωγία.

Τέλος, οι μετακινήσεις με σκοπό κοινωνικές δραστηριότητες/ψυχαγωγία γίνονται κατά κανόνα με αυτοκινητο Ι.Χ. σε ποσοστο 57% με τις μετακινήσεις με τα πόδια να συγκεντρώνουν ποσοστό 21,5%, ενώ η διάρκεια τους είναι έως 30 λεπτά.

Για τις μετακινήσεις με σκοπό την εκπαίδευση (κάθε είδους) το 21,9% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι πραγματοποίησε μετακίνηση για τον παραπάνω σκοπό κατά την προηγούμενη μέρα, ενώ το βασικό μέσο μεταφοράς ήταν το αυτοκίνητο Ι.Χ. σε ποσοστό 73,3%.

Τέλος, οι μετακινήσεις με σκοπό την εκπαίδευση διαρκούν κατά 71,7% κάτω από 15 λεπτά ενώ κυρίαρχο μέσο είναι το Ι.Χ. με ποσοστό 73,3% (είτε ως οδηγός είτε ως επιβάτης).

Για τις μετακινήσεις με σκοπό άλλες ατομικές υποθέσεις (συμπεριλαμβάνονται και λόγοι υγείας- ιατρεία κ.α.) το 25,9% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι πραγματοποίησε μετακίνηση για τον παραπάνω σκοπό κατά την προηγούμενη. Για τις παραπάνω μετακινήσεις χρησιμοποιήθηκαν κυρίως το Ι.Χ. με ποσοστό 53,5% (είτε ως οδηγός είτε ως επιβάτης) και η μετακίνηση με τα πόδια με ποσοστό 32,4%.

Σχετικά με το είδος στάθμευσης κατά τη μετακίνηση του με σκοπό άλλες ατομικές υποθέσεις το 58,3% του δείγματος απάντησε ότι σταθμεύει ελεύθερα παρά την οδό, ενώ οι μετακινήσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά κανόνα τις απογευματινές ώρες.

Τέλος, οι μετακινήσεις με σκοπό άλλες ατομικές υποθέσεις διαρκούν κατά 56,3% κάτω από 15 λεπτά ενώ το Ι.Χ. και η μετακίνηση με τα πόδια είναι τα κύρια μέσα που επιλέγουν οι ερωτηθέντες με ποσοστό 40,8% και 32,4% αντίστοιχα.

Συμπερασματικά προκύπτει ότι ο βασικός τρόπος μετακίνησης των κατοίκων του Ηρακλείου είναι το ιδιωτικό αυτοκίνητο ενώ για μικρού μήκους μετακινήσεις, πολλοί είναι αυτοί που κινούνται πεζή. Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο που προέκυψε είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μετακινούμενων με ιδιωτικό ΙΧ σταθμεύουν ελεύθερα παρά την οδό.

Η δημόσια συγκοινωνία και γενικότερα οι εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης επιλέγονται σε ποσοστό κάτω του 2%.

Αρέσει σε %d bloggers: